Prohledat tento blog

pátek 13. srpna 2010

Outlook 2010 – Filtry DASL

Filtry DASL slouží něco jako databázové podmínky pro filtrování v pohledech Outlooku. Filtry se buď dají "naklikat" v dialogovém okně a nebo zapsat právě pomocí dotazů DASL. Výhodou je, že se zde dají (oproti "klikání") použít závorky a různé kombinace podmínek AND či OR. Problém je, že všechny položky dotazu se musí zadávat v poněkud komplikovaném a nezapamatovatelném tvaru.

Často mnou používané "objekty" uvádím na dalších řádcích

Objekty DASL

Datum dokončení "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/810f0040"
Termín splnění "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81050040"
Stav "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81010003"
Klíčová slova "urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords"
Důležitost (Priorita) "urn:schemas:httpmail:importance"
Datum zahájení "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040"

Pro určení datového rozsahu se dají použít modifikátory typu "včera", "zítra", atp. Podle dále uvedeného vzoru:

%yesterday("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040")%

%yesterday
%today
%tomorrow
%last7days
%next7days
%lastweek
%thisweek
%nextweek
%lastmonth
%thismonth
%nextmonth

Je možné používat i vlastní vytvoření "Pole" (Properties), a to podle následujícího vzoru:

http://schemas.microsoft.com/mapi/string/{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/PropertyName

Některé objekty DASL mají své specifické hodnoty. Příkladem může být například pole Stav nebo Priorita.

Stav


stav priorita
Nezahájeno 0
Probíhá 1
Dokončeno 2
Čeká se na někoho dalšího 3
Odloženo 4

Priorita


Nízká 0
Střední 1
Vysoká 2

Klíčová slova

Pokud chcete používat test na více klíčových slov, pak je musíte spojit odpovídajícím logickým operátorem, zpravidla OR. Například takto:

"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" = '!MIT' OR 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" = '$TELEFON')

 

Podmínky a operátory

V dotazech lze používat klasické logické operátory jako jsou NOT, AND či OR, ">", ">", "=", nebo také porovnávací operátor LIKE (s použitím žolíkových znaků "%"). Pokud chcete provést test na existenci hodnoty, použijte test IS NULL, případně NOT IS NULL.

Moje oblíbené dotazy

 

Dotaz pro panel úkolů

V panelu úkolů si zobrazuji jen ty úkoly, které jsou zařazeny do kategorie "!MIT! (tedy "Most Important Task" - to co mám udělat v nejbliší době, čemu se mám aktuálně věnovat). Současně se tam zobrazují jen ty úkoly, které mají být zahájeny v nejbližších dvou dnech a nebo v nejbližších sedmi dnech nastane termín splnění (resp. včetně těch úkolů, jejichž termín zahájení či splnění už "prošel"). Také se musí jednat o nedokončené úkoly.

A teď dotaz:

("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81010003" <> 2 AND 
("urn:schemas:httpmail:importance" = 2 OR 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" = '!MIT') AND 
("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" <= 'Dnes+2dny' OR 
"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81050040" <= 'Dnes+7dny'))

Aktivní úkoly

V zobrazení Aktivní úkoly používám podobný filtr, ale neomezuji jej jen na úkoly z kategorie '!MIT'. Opět se tedy zobrazují i červené úkoly “v prodlení”.

Dotaz:

("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81010003" <> 2 AND 
("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" <= 'Dnes+2dny' OR 
"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81050040" <= 'Dnes+7dny'))

Úkoly “dnes”

Úkoly “dnes” opět mírně osekávají množinu aktivních úkolů. Zobrazuji pouze úkoly, jejichž datum zahájení nebo splnění nastane v nejbližších dvou dnech. Úkoly, které jsou “v prodlení” se tentokrát nezobrazují, aby mne neuváděly do stavu šílenství…

("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81010003" <> 2 
AND ("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" <= 'Dnes+1dny' 
OR ("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" IS NULL  
AND "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81050040" <= 'Dnes+1dny'))
AND ("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" >= 'Dnes'
OR ("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81040040" IS NULL
AND "http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/81050040" >= 'Dnes')))

Užitečné odkazy

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb147591.aspx
http://www.dimastr.com/outspy/
http://blogs.msdn.com/b/andrewdelin/archive/2005/05/11/416312.aspx
http://blogs.msdn.com/b/andrewdelin/archive/2005/08/08/448882.aspx

1 komentář:

  1. The payback proportion is lowered when the crowds are bigger and demand is larger. Changing the programmed payback proportion requires opening the machine and changing a computer chip. Server-based slot machines that enable casinos to vary payout percentages remotely, but there are still regulations round making these adjustments. Between indicators, the random quantity generator operates constantly, operating by way of dozens of numbers per second. First, when you depart a machine, 퍼스트카지노 then see someone else hit a jackpot shortly thereafter, don't fret. To hit the identical jackpot, you would have needed the identical split-second timing as the winner.

    OdpovědětVymazat